Моніторинг

за результатами державної підсумкової атестації

учнів 9 класу у Полтавському навчально – виховному комплексі Лозівської районної ради Харківської області

у 2017/2018 н.р.

Відповідно до частини 8 статті 12 Закону України «Про освіту», Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 30.12.2014 № 1547, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14.02.2015 за № 157/26602, листів Міністерства освіти і науки України 07.06.2017 № 1/9-315 «Про структуру 2017-2018 навчального року та навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів», від 31.01.2018 № 1/9-66 «Про організоване завершення 2017-2018 н.р. та особливості проведення ДПА у закладах загальної середньої освіти»,наказу Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації від 16.03.2018 № 67 «Про організоване закінчення 2017/2018 навчального року та проведення державної підсумкової атестації учнів 4, 9, 11(12)-х класів загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів і форм власності Харківської області», наказу управління освіти, молоді та спорту Лозівської РДА від 23.03.2018 №130 «Про організоване закінчення 2017/2018 навчального року та проведення державної підсумкової атестації учнів 4,9, 11-х класів закладів загальної середньої освіти Лозівського району», наказу Полтавського НВК від 05.04.2018, № 60 «Про організоване закінчення 2017/2018 навчального року та проведення державної підсумкової атестації учнів 4,9-х класів» у закладі проведено державну підсумкову атестацію у 9-ому класі з навчальних дисциплін інваріантної складової : укр. мови (диктант), математики (письмово) , історії України (письмово).

Державну підсумкову атестацію складало 5учнів. Серед важливих чинників підготовки до ДПА – ознайомлення випускників із тестовими методиками, широке їх використання на всіх етапах навчання. Важливим і невід’ємним аспектом була глибока інформаційно - роз’яснювальна робота серед учнів, їх батьків та педагогів, проведена адміністрацією школи та класним керівником Смирновою О.А.

Під час складання ДПА учні 9 класу в цілому виявили непогані знання з більшості предметів. Відповідність результатів ДПА річному оцінюванню є предметом глибокого аналізу на нарадах при директорі, при заступнику директора.

Відповідність результатів ДПА і річного оцінювання показали з української мови (якісний показник становить 40 %, вчитель Онацька Л.І.).

Відповідність результатів ДПА і річного оцінювання показали також і з математики (якісний показник становить 40 %, вчитель Понкратенко О.В.). З математики (вчитель Загола Н.І.) учні 9-ого класу підтвердили якісний показник. Найкращі результати показав Сільванович Олег.

Прослідковується розбіжність між результатами ДПА та річним оцінюванням знань з історії України: середній рівень за річне оцінювання отримала Полатайко Марина, за ДПА достатній рівень.

Аналіз результатів річних досягнень та результатів державної підсумкової атестації зображено в діаграмах:

З жодного предмета не зафіксована учнів, які б склали ДПА на початковому рівні.

Середній бал ДПА та середній річний бал відповідає середньому рівню. Різниця між середнім балом ДПА та середнім річним балом складає:

Українська мова – 0,0;

Математика – 0,2;

Історія України – 0,4;

Середній бал ДПА з математики вищий за річний бал на 0,2.

Середній бал ДПА з історії України вищий за річний бал на 0,4.

Найбільші відсотки учнів, що написали ДПА на достатньому та високому рівнях з української мови та математики, найнижчий з .

Українська мова

В Полтавському НВК у 2017/2018 навчальному році навчалося 5 учнів 9 класу, охоплених колективним навчанням. ДПА склали 5 учнів. Результати наступні:

Початковий рівень – 0 (0%)

Середній рівень – 3 (60%)

Достатній рівень – 2 (40%)

Високий рівень – 0 (0%)

Моніторинг навчальних досягнень учнів 9 класу з української мови

Навчальний рік Всього учнів Навчальний рівень % успіш-ності % якості
Початковий Середній Достатній Високий
2015/2016 7 0 5 1 1 100 29
2016/2017 8 0 4 3 1 100 50
2017/2018 5 0 3 2 0 100 40

Математика

В Полтавському НВК у 2017/2018 навчальному році навчалося 5 учнів 9 класу, охоплених колективним навчанням. ДПА склали 5 учнів. Результати наступні:

Початковий рівень – 0 (0%)

Середній рівень – 3 (60%)

Достатній рівень – 1 (20%)

Високий рівень – 1 (20%)

Моніторинг навчальних досягнень учнів 9 класу з математики

Навчальний рік Всього учнів Навчальний рівень % успіш-ності % якості
Початковий Середній Достатній Високий
2015/2016 7 0 4 2 1 100 43
2016/2017 8 0 4 2 2 100 50
2017/2018 5 0 3 1 1 100 40

Історія України

В Полтавському НВК у 2017/2018 навчальному році навчалося 5 учнів 9 класу, охоплених колективним навчанням. ДПА склали 5 учнів. Результати наступні:

Початковий рівень – 0 (0%)

Середній рівень – 3 (60%)

Достатній рівень – 2 (40%)

Високий рівень – 0 (0%)

Моніторинг навчальних досягнень учнів 9 класу з історії України

Навчальний рік Всього учнів Навчальний рівень % успіш-ності % якості
Початковий Середній Достатній Високий
2016/2017 8 0 4 4 0 100 50
2017/2018 5 0 3 2 0 100 40

Найвищій показник якості % продемонстрували учні з математики

Найнижчі показники якості % продемонстрували учні з української мови та історії України.

Виявлено, що немає жодних розбіжностей в балах між річним балом і балами ДПА

У порівнянні з 2016/2017 н.р. значно збільшився середній рівень навчальних досягнень і зменшився достатній рівень навчальних досягнень учнів.

З математики в порівнянні з 2016/2017 н.р. значно збільшився відсоток середнього рівня і зменшився відсоток достатнього рівня.

Аналіз контрольних робіт показав, що найтиповішими помилками з української мови були: написання власної назви з малої літери; спрощення у групах приголосних; ненаголошені голосні в коренях слів.

Найтиповішими помилками з математики були: неповне пояснення текстових задач; неправильне використання властивості арифметичного квадратного кореня; використання формул площ фігур.

З історії України типовими помилками були: невірно виконані тестові завдання з однією правильною відповіддю; допущені помилки в тестах з однією відповіддю з чотирьох запропонованих; невірно встановлена відповідність третьої частини; не приступили до виконання четвертої частини завдань.

ВИСНОВОК:

Проаналізувавши стан проходження ДПА учнів 9 класу у Полтавському НВК виявлено, що середній бал ДПА з української мови складає – 6,4, з математики – 6,8, з історії України – 6,4.

Аналіз результатів за три навчальні роки показав, що результати ДПА в 2017/2018 н.р. дещо знизився на відміну від попередніх років з математики та української мови.

Існує потреба істотного підвищення навчальних досягнень учнів з усіх предметів, враховуючи об’єктивне оцінювання навчальних досягнень.

З метою покращення якості знань учнів та для ліквідації прогалин в знаннях дітей

РЕКОМЕНДОВАНО:

1.Вчителям – предметникам :

1.1. Широко впроваджувати тестові методики у навчально – виховний процес.Застосовувати тестові завдання як при тематичному оцінюванні знань, так і при перевірці домашнього завдання;

1.2. Забезпечувати системне повторення навчального матеріалу напротязі навчального року;

1.3 З метою підвищення рівня навчальних досягнень та пізнавальної активності учнів ефективно використовувати можливості комп’ютерного класу, впроваджувати інформаційно-комп’ютерні технології;

1.4. Опрацювати Критерії оцінювання навчальних досягнень у системі загальної середньої освіти та Державні стандарти загальної середньої освіти (основна школа).

1.5.Дотримуватись об’єктивності у оцінюванні навчальних досягнень, більше уваги приділяти роботі з обдарованими дітьми.

Кiлькiсть переглядiв: 15

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.